PIRETROVAN SPRAY

PIRETROVAN spray

Insecticid spray gata de utilizat  indicat pentru combaterea insectelor zburătoare şi tȃrȃtoare

200,500ml

Compoziţie

100 g produs conţin:

Cipermetrina 0,10 g

Permetrina     0,10 g

Spectru de acţiune

Produsul are un spectru larg de activitate fiind   eficient asupra insectelor zburatoare şi tȃrătoare, cum ar fi: gȃndaci de bucătărie, muşte, ţȃnţari, viespi, căpuşe, ploşniţe, păduchi, purici, molii, paianjeni, scorpioni,.

Indicaţii de utilizare:

Insecticid utilizat pentru controlul insectelor ȋn interiorul şi exteriorul clădirilor. Se utilizează ȋn spații de producție și depozitare din industria alimentară , spații de locuit , instituții de învătământ , sănătate și ocrotirea copilului (în lipsa persoanelor), spații industriale , birouri , ferme zootehnice, dezinsecția cazarmamentului, etc., (se recomandă  ca aplicarea să se realizeze ȋn lipsa persoanelor din ȋncăperi şi cu ferestrele ȋnchise, pentru a se produce o eliminare rapidă a insectelor, urmată de o aerisire foarte bună a ȋncăperii),  domeniul public.

Indicaţii de folosire şi dozare:

Interior şi exterior (ceață rece/caldă) pentru  combaterea  insectelor târâtoare (gândaci, plosnițe, purici,etc.) şi a  insectelor zburătoare  (muște, țânțari,etc.): ca atare. Acţiunea insecticidă a produsului este de 100% după un timp de contact de 30 minute pentru insectele zburătoare şi de 24 ore pentru insectele tȃrȃtoare. Eficacitatea produsului este de cel puţin 7 – 14 zile. Pentru păstrarea ȋn timp a activităţii insecticide este recomandabil să se evite spălarea zonelor tratate.

Norma de consum prin pulverizare este de 10 – 50 mililitri soluție de lucru/metru pătrat în funcţie de tipul de suprafață (poroasă sau netedă).

Doze de pȃnă la 50 ml soluţie/mp se vor utiliza pe suprafeţe poroase ȋn locurile cu  densităţi foarte ridicate ale populaţiilor de insect sau cu condiţii de mediu dificile (ferme zootehnice, spaţii industrial, domeniul public, etc)

Dezinsecția se poate repeta după un interval de 7-14 zile pentru o eficacitate completă.

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali şi populaţie.

Nr. Lot fabricaţie/Data expirării

Producător:

SC VANELLI SRL

Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10

Iasi, 707410-RO

Tel.: +40 232 253 442

e-mail: office@vanellivet.ro

Fraze de pericol:     

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze de precautie:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273 Evitaţi dispersarea în mediu.

P301+330+331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU se va induce voma

P501 Aruncați conținutul / containerul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

Simboluri de pericol:
     GHS09      

Cuvant de avertizare:    Atentie

Mod de ambalare:

Flacon cu atomizor de 250 ml (250 g), 500 ml (500 g), 1000 ml (1000 g) cu insecticid.

 

Produs avizat de Ministerul Sănătăţii nr. 3113BIO/18/12.24