VANOSEPT VAN

Dezinfectant concentrat lichid

 

COMPOZIŢIE

 

100 ml VANOSEPT VAN conţin:

Glutaral                                                                                                                       15g.

Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16))   9g.

Excipient                                                                                                           ad 100 ml.

 

DOMENIU DE UTILIZARE

VANOSEPT VAN este un produs biocid ce este recomandat a fi utilizat  pentru igiena veterinara, inclusiv in zonele in care sunt adapostite, tinute sau transportate animalele.

Categorii de utilizatori: veterinar, industrial, profesional si populatie

Spectru de acţiune:  bactericid (SR EN 1656 : 2010/AC :2011 (faza 2, etapa1)), SR EN 14349:2009 (faza 2, etapa2), fungicid (SR EN 1657 : 2009 (faza 2, etapa1)), micobactericid (SR EN 14204 : 2004 (faza 2, etapa1)), virucid (SR EN 14675 : 2006 (faza 2, etapa1)).

 

INDICAŢII DE UTILIZARE

VANOSEPT VAN se recomandă ȋn aria veterinara pentru dezinfecţia suprafeţelor   şi dezinfecţia prin imersie a obiectelor contaminate.

VANOSEPT VAN se utilizează ȋn concentraţiile specificate ȋn tabelul de mai jos:

 

Dezinfectia  suprafetelor   şi dezinfecţia prin imersie a obiectelor contaminate ȋn aria veterinară

Concentraţia soluţiei de lucru

Timp de acţiune

activitate  bactericidă ȋn condiţii de murdărie avansată şi murdărie redusă

5% (5 ml / 100ml)

30 min

activitate  fungicidă ȋn condiţii de murdărie avansată şi murdărie redusă

5% (5 ml / 100ml)

30 min

activitate  micobactericidă ȋn condiţii de murdărie avansată şi murdărie redusă

0,5% (0,5 ml / 100ml)

60 min

activitate  virucidă ȋn condiţii de murdărie avansată şi murdărie redusă

0,5% (0,5 ml / 100ml)

30 min

Soluţiile se prepară folosind apă curată în recipiente fără urme de alte substanţe chimice. Soluţia de lucru se aplicǎ pe suprafeţe prin pulverizare cât mai finǎ calculându-se 0.5 l soluţie pentru fiecare m2 de suprafaţă. După expirarea timpului de contact suprafeţele se vor clăti cu apă curată.

Lăsaţi închis spaţiul pentru 2 ore după aplicare.

PREZENTARE

Flacoane PET de 100 ml; 1L, 10 L.

 

PRECAUŢII DE DEPOZITARE

Produsul se păstrează la loc uscat, întunecos, sub 25°C, ferit de îngheţ.

VALABILITATE

24 luni in ambalajul original.

Fraze de Risc, Securitate si Pericol:

Simboluri de pericol:

   

     GHS05            GHS06           GHS08           GHS09

Cuvant de avertizare:    Pericol

Fraze de pericol:         

H301           Toxic in caz de inghitire.

H331           Toxic in caz de inhalare

H314           Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor

H334           Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de inhalare

H317           Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H400           Foarte toxic pentru organismele acvatice.

 

Fraze de precautie:      

Prevenire:                    

P260            Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P280            Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a     ochilor/echipament de protectie a fetei.

P285            In cazul in care ventilarea este insuficienta, purtati echipament de protectie respiratorie

P273            A se evita aruncarea in mediul inconjurator. 

P391            Colectati scurgerile de produs.

P501           Aruncati continutul/containerul în acord cu regulamentele locale /regionale /nationale /internationale

 

Raspuns:    

P301+330+331      IN CAZ DE INGHITIRE: clatiti gura. NU se va induce voma

P304+P340            IN CAZ DE INHALARE: transportati victima la aer liber se mentine in stare de repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

P303+P361+P353      IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.

P305+P351+P338      IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

 

Depozitare:              

  P403+P233        A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul  inchis etans.

 

 

IX.2. Masuri de prim ajutor:

  1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale: Se va indeparta de locul expunerii si se va aseza in pozitie culcata. Transportati accidentatul intr-o zona cu aer curat. Persoanele care acorda primul ajutor trebuie sa se autoprotejeze. Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.

Daca se inhaleaza: In caz de accident prin ihalare, se transporta victima in afara zonei contaminate si sa lasa in stare de repaus. Se va chema un medic. In caz de inconstienta, se va culca persoana in pozitie laterala stabila si se va consulta un medic

In caz de contact cu pielea: Se va chema de urgenta medicul. Se va spala imediat cu apa si sapun. Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.

In caz de contact cu ochii: Se va clati bine cu apa multa cel putin 15 minute si se va consulta un medic. Se va indeparta lentila de contact.

Daca este ingerat: NU se induce stare de voma. Se va chema de urgenta medicul. Nu se va da niciodata se bea victimei in stare de inconstienta sau care are crampe si nu i se vor provoca varsaturi.

  1. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

Inhalare: vaporii pot irita caile respiratorii

Ingestie: este periculoasa, poate cauza stari de voma, diaree si chiar colaps

Contactul cu pielea: lichidul si vaporii au efect iritant.

Contactul cu ochii: provoaca arsuri, lichidul si vaporii sunt iritante

  1. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Se va trata simptomatologic.

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare.

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELIMINAREA ȊN SIGURANŢĂ A PRODUSULUI BIOCID ŞI A AMBALAJULUI SĂU

Se interzice refolosirea ambalajului. Deşeurile vor fi reciclate conform legislaţiei naţionale de către o firmă specializată.

Nr. Lot fabricaţie/ Data expirării

 

PRODUCĂTOR

SC VANELLI SRL

389,84 lei X

Etichetat: Bactericid, Dezinfectant, Fungicid, Virucid

Furnizor: Vanelli srl

Tip: Dezinfectant

Unități: 10L

×